Happy Raksha Bandhan 2014

Drawing by Pratik Macwan at Shree Krishna Hospital